SPRACOVANIE + PORADENSTVO

pre environmentálne a stavebné činnosti
firemným i súkromným zákazníkom

Image

úvodom

Pri súčasnej platnej legislatíve je mnohokrát naozaj náročné vybaviť pre firmu či súkromným osobám stavebné povolenia, alebo iné environmentálne dokumentácie, či iné súvisiace povolenia a rozhodnutia zo strany štátnych úradov.

Neváhajte nás preto osloviť a všetky aktivity pre vás vyriešime, ostane vám tak viac času pre vaše iné potreby.

služby našej organizácie

"Naši riešitelia projektov majú dlhoročné praktické skúsenosti v oblastiach, ktoré zabezpečujeme pre vás."

ISO Manažérske Systémy

Poradenstvo a zavádzanie manažérskych systémov:
- EN ISO 9001,
- EN ISO 14001,
- OHSAS 18001,
- HACCP, EN ISO 22000,
- ISO/TS 16949,
- i ďalšie podľa požiadaviek.

Ekologická oblasť

Riešenia ekologických potrieb firiem:
- spracovanie odpadové hospodárstva pre firmy,
- ekonomická stránka odpadov - separácia, vhodný odberateľ, a i.,
- vedenie priebežnej evidencie,
- vybavenie príslušných súhlasov v oblasti odpadového hospodárstva,
- spracovanie identifikačných listov
- interné audity prevádzkových priestorov.

Stavebná oblasť

Riešenia pre stavebné povolenia či iné:
- spracovanie a vybavenie stavebného povolenia,
- riešenie územného rozhodnutia,
- vybavenie povolenia na odstránenie stavieb,
- legalizácia stavby (dodatočné povolenia),
- prejednanie stavebného zámeru,
- vybavenie dodatočných súhlasov v oblasti,
- komunikácia s príslušnými úradmi v mene klienta podľa potrieb.

kontakt

Enviro Inštitút je spracovateľským a riešiteľským oddelením spoločnosti RESPROMAN Group & Partners s.r.o. v oblasti stavebného povolenia i konania ako aj odpadového hospodárstva pre zákazníkov.
Našu kanceláriu nájdete na Pražskej ulici č. 4, v Košiciach.

0948 606 441 // 0911 921 931
Kancelaria (zavináč) EnviroInstitut.sk